Om in een groep helder te krijgen waar iedereen staat in een bepaald proces gebruiken wij graag ‘Body Voting’

Verdeel een ruimte in een denkbeeldige schaal van 0 tot 100 en leg een duidelijk vraag of stelling neer Vraag vervolgens iedere deelnemer daar te gaan staan waar hij of zij zichzelf ziet staan.

Op deze manier maak je in korte tijd niet alleen heel inzichtelijk waar een groep staat, maar ook hoe ieder individu zich verhoudt tot de groep als geheel.