Burgerparticipatie

Bij het mobiliseren van de kracht van burgers gaat het niet alleen om het eerder betrekken van inwoners. Het gaat om de totaal aanpak. De juiste setting van de bijeenkomsten is cruciaal. De burgers moeten gehoord worden, en een handelingsperspectief krijgen.

De bijeenkomst zorgt in inhoud en vorm dat er een betekenisvolle ervaring ontstaat. De volgende stap is de actie, het handelingsperspectief. De bijeenkomst formuleert dat ook, met als regel: “Klein beginnen, misschien groot eindigen”. Zodat inwoners na zo’n bijeenkomst zelf in actie kunnen komen. Inrichting, sfeer, taal en beleving spelen allemaal mee in het creëren van de setting.

Designed to Meet biedt en begeleidt op maat ontworpen dialoog formats, met een gedegen resultaatopvolging, voor iedereen die ‘burgers anno nu’ in wijken en dorpen in beweging wil krijgen om participatie effectief vorm te geven.

De kennis van Meeting Design is daarbij cruciaal. Ook hier zorgt een goed bijeenkomst-ontwerp voor een gewenst gedrag. Een overheidsorgaan uit Noord Nederland vroeg ons een serie bijeenkomsten te ontwerpen om bewoners te laten meewerken aan de instandhouding van de lokale taal.