Interne communicatie

Bijeenkomsten zijn een heel specifieke vorm van communicatie. Het is live communicatie. Ze kennen zo hun eigen wetmatigheden, net als de krant dat kent, of de tv show. Om de wetmatigheden te kunnen toepassen in interne communicatie is ervaring nodig. Die is er in ruime mate bij deze Meeting Designers van het eerste uur.

Interne communicatie onderscheidt zich van externe doordat de zender ook altijd de ontvanger is. Immers, wat je aan je eigen organisatie stuurt, stuur je per definitie ook aan jezelf. Bovendien heb je alle ontvangers voortdurend om je heen.

Daarom is Meeting Design er op gericht congruentie aan te brengen, en de organisatie transparant te laten zijn in wat ze wil, wie er wat dient te doen en wie er eigenaarschap heeft over het resultaat. We houden daarbij de bedrijfsstrategie goed in het oog, en hebben veel aandacht voor de eindverantwoordelijke. Immers, iedere CEO weet dat het niet fout mag gaan op die grote management meeting.