Veiligheidsgedrag

Een goed ontworpen bijeenkomst zorgt voor een resultaat. Dat resultaat ontstaat doordat deelnemers na afloop iets gaan doen. Iets wat ze zonder de bijeenkomst niet gedaan zouden hebben. Waarom houdt je hem anders?

Daarom gaat Meeting Design over gedrag. Bij veel bedrijven speelt de wens gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van commercie. En al helemaal op het terrein van Veiligheid. Verschillende opdrachtgevers vroegen Designed to Meet om bijeenkomsten te ontwerpen in verbetertrajecten in het kader van Veiligheid.

Aanpak

Onze aanpak volgt de stappen: definiëren van het specifieke gedrag, verhogen van bewustzijn, omzetten in actie. Iedereen laten meedenken over wat het veiligheidsprobleem nu eigenlijk is, geeft draagvlak.

Om veiligheid voelbaar te maken gebruiken we alle middelen, van theater tot slachtoffer-testimonials, van simulaties tot discussievormen. Om tot actie te komen gebruiken we SMART actieplannen, betrokkenheid van het hoogste management en terugkomplanning.

Want als je je doelen SMART formuleert, je je gesteund weet door je leidinggevenden, en je weet wanneer je een resultaat moet hebben, dan ga je als professional iets goeds doen. Bij een Olie&Gas organisatie leidde dat tot een significante vermindering van het aantal incidenten.